Kontakt

Jeśli nie zastaniecie nas na polu, w oborze, lub za stodołą próbujcie pod numerem telefonu: 608 046 082

Firma:

"Plewni" Michał Plewczyński

ul. Cicha 2

NIP: 123-085-02-05

Email: agrokult@agrokult.pl

Siedziba:

Jaworowa, ul. Warszawska 50, 05-090 Raszyn